حدیثه ملک زاده

درباره استاد:

مدرک :کارشناسی مهندسی پزشکی

اتمام دوره Fceوadv از موسسه کیش
سابقه کاری:
دبیرخانه دانشگاه
مدرس زبان در موسسه کیش
مدرس زبان مدرسه سلام یوسف اباد
مدرس زبان دبیرستان تیزهوشان مبتکران
تدریس خصوصی زبان
کمک سوپروایزر در موسسه کیش برای تعیین سطح