آزمون ALES

آزمون ALES آزمون ALES  : یادگیری زبان ترکی استانبولی امروزه به دلیل مهاجرت ها و حتی مسافرت هایی که به…

رایگان!

آزمون تومر TOMER

 آزمون تومر TOMER تومر TOMER نام اختصاصی مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی می باشد و آزمون این مرکز همانند آزمونهای زبان…

رایگان!

آمادگی آزمون YOS

آمادگی آزمون YOS چنانچه زبان آموزان می خواهند که در مقطع کارشناسی در یکی از دانشگاههای ترکیه تحصیل کنند باید…

رایگان!