دوره آمادگی آزمون FCE

دوره آمادگی آزمون FCE دوره آمادگی آزمون FCE : اولین مدرک دوره های بالای دانشگاه کمبریج دورۀ  FCE  می باشد…

رایگان!

آمادگی آزمون آیلتس

دوره آمادگی آزمون ایلتس IELTS چیست   آمادگی آزمون ایلتس که یکی از معتبرترین آزمونهای زبان انگلیسی است که در آموزشگاه…

رایگان!

آمادگی آزمون GRE

GRE General چیست؟ آمادگی آزمون GRE : آزمونGRE آزمونی است برای متقاضی های تحصیل در مراکز علمی معتبر سراسر دنیا…

رایگان!

آمادگی آزمون تافل

  TOEFL چیست؟ آمادگی آزمون تافل : TOEFL یکی آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی است که توسط موسسه ETS دانشگاه…

رایگان!

آمادگی آزمون های UCLES/ESOL

آشنایی با UCLES/ESOL آمادگی آزمون های UCLES/ESOL  : در حال حاضر UCLES تحت عنوان Cambridge Esol شناخته شده و عهده دار مسئولیت برگزاری امتحانات برای…

رایگان!