درباره استاد:

– دارای مدرک کره ای از دانشگاه تهران و موسسه سجونگ 
– ۵ سال سابقه تدریس خصوصی در موسسات برند تهران