مریم دلشاد مدرس زبان انگلیسی آکادمی سیحون

مریم دلشاد

متولد 1360 – تهران

لیسانس ادبیات انگلیسی – فوق لیسانس و دکتری آموزش زبان انگلیسی

مولف  کتاب developmental factors in a good language learning

و مقاله رابطه بین تیپ شخصیتی و تمایل به تقلب در میان زبان آموزان

با بیش از 13 سال سابقه تدریس انگلیسی 

در آموزشگاه های زبان انگلیسی و دانشگاه آزاد تهران شمال و غرب و مرکز