درباره استاد:

-کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی

-بیش از 20 سال سابقه تدریس در بهترین آموزشگاه زبان کشور

-مدرس  IElTS