درباره استاد:

-کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی

-20 سال سابقه تدریس

-مدرس IElTS