دوره های آموزش زبان در سیحون قیطریه – برگزاری دوره های زبانهای خارجی منطقه یک تهران مکالمه ایلتس تافل فرانسوی آلمانی کره ای چینی ترکی استانبولی

دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان پس از دوره مقدماتی وارد دوره پیش متوسطه آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان  میشوند.…

رایگان!

آموزش زبان انگلیسی بزرگسال

آموزش زبان انگلیسی بزرگسال : این دوره پیشرفته یعنی دوره Advanced در 5 ترم تکمیل میگردد و منبع اصلی در…

رایگان!

دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسالان

دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسال : پس از دوره متوسطه زبان آموزان وارد دوره فوق متوسطه می شوند. این…

رایگان!

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان پس از دوره پایه ، افراد وارد دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان میشوند.…

رایگان!

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary)

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) : در دوره عمومی نوجوانان پس…

رایگان!