آمادگی آزمون TCF فرانسوی

 دوره آمادگی آزمون TCF (تی سی اف) آزمون  de savoir du François امتحانی است که توانایی های زبان فرانسوی افراد…

رایگان!

آمادگی آزمون YOS

آمادگی آزمون YOS چنانچه زبان آموزان می خواهند که در مقطع کارشناسی در یکی از دانشگاههای ترکیه تحصیل کنند باید…

رایگان!

آمادگی آزمون های UCLES/ESOL

آشنایی با UCLES/ESOL آمادگی آزمون های UCLES/ESOL  : در حال حاضر UCLES تحت عنوان Cambridge Esol شناخته شده و عهده دار مسئولیت برگزاری امتحانات برای…

رایگان!