آزمون تومر TOMER

 آزمون تومر TOMER تومر TOMER نام اختصاصی مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی می باشد و آزمون این مرکز همانند آزمونهای زبان…

رایگان!

آزمون TEF

آزمون تِف TEF جهت مقطع کارشناسی  و معماری در فرانسه هر 5 مهارت الزامی می باشد. جهت ادامه تحصیل در…

رایگان!

آموزش زبان آلمانی

یادگیری آسان از مزایای زبان آلمانی است. آموزش زبان آلمانی کار دشواری نیست و دانش زبان انگلیسی به یادگیری زبان آلمانی کمک میکند…

رایگان!

زبان ترکی

 مزایای زبان ترکی فرآیند یادگیری یک زبان جدید به زمان و تلاش نیاز دارد و یک شبه کامل نمی شود.…

رایگان!