آمادگی آزمون TCF فرانسوی

 دوره آمادگی آزمون TCF (تی سی اف) آزمون  de savoir du François امتحانی است که توانایی های زبان فرانسوی افراد…

رایگان!

آمادگی آزمون های UCLES/ESOL

آشنایی با UCLES/ESOL آمادگی آزمون های UCLES/ESOL  : در حال حاضر UCLES تحت عنوان Cambridge Esol شناخته شده و عهده دار مسئولیت برگزاری امتحانات برای…

رایگان!