آزمون ALES

آزمون ALES آزمون ALES  : یادگیری زبان ترکی استانبولی امروزه به دلیل مهاجرت ها و حتی مسافرت هایی که به…

رایگان!

آمادگی آزمون YOS

آمادگی آزمون YOS چنانچه زبان آموزان می خواهند که در مقطع کارشناسی در یکی از دانشگاههای ترکیه تحصیل کنند باید…

رایگان!

زبان ترکی

 مزایای زبان ترکی فرآیند یادگیری یک زبان جدید به زمان و تلاش نیاز دارد و یک شبه کامل نمی شود.…

رایگان!