دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسالان

دوره فوق متوسطه آموزش انگلیسی بزرگسال : پس از دوره متوسطه زبان آموزان وارد دوره فوق متوسطه می شوند. این…

رایگان!

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان

دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان پس از دوره پایه ، افراد وارد دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان میشوند.…

رایگان!

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary)

دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) دوره های آموزشی انگلیسی عمومی نوجوانان (Primary) : در دوره عمومی نوجوانان پس…

رایگان!

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان زیر 7سال (Pre-Primary)

دوره های آموزشی انگلیسی کودکان 7سال (Pre-Primary) دوره های آموزشی انگلیسی کودکان زیر  7سال (Pre-Primary) : بهترین زمان یادگیری زبان…

رایگان!