درباره استاد:

دانشجوی کارشناسی ارشد TEFL
دارای مدرک CAE از موسسه زبان سفیر
دراای مدرک TTC از موسسه زبان ایرانمهر
داشتن نمره 7 در آزمون آیلتس آکادمیک
تجربه کار: از سال 1393 در موسسات برند تهران تدریس کرده
از سال 1395 در دانشگاه استاد تحت نظارت دانشگاه شریف تدریس کرده اند.