سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

دارای مدرک CAE از موسسه زبان سفیر
دراای مدرک TTC از موسسه زبان ایرانمهر
داشتن نمره 7 در آزمون آیلتس آکادمیک


تجربه کار: 

از سال 1393 : تدریس در آموزشگاه های معتبر تهران
از سال 1395 :تدریس در دانشگاه استاد تحت نظارت دانشگاه شریف 

مولف یک عنوان کتاب کمکی برای کتاب های انگلیش فایل