رکسانا بصیری آزاد 
تاریخ تولد:1378
مدارک:
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
مدرک پایان دوره زبان 
مدرک Cambridge YLE starter
دارای بالای پنج سال سابقه کاری در زمینه تدریس زبان کودک و نوجوان 
 آموزشگاه شکوه
گروه نشاط 
موسسه خصوصی جردن 
مهد تیلا
مهد آهنگ مهر